2018/2019 навчальний рік стартує разом із Новою українською школою, в основі реалізації якої:

 • Концепція НУШ
 • новий ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Наприкінці квітня 2018 року МОН скористалося своїми повноваженнями, визначеними статтею 64 Закону про освіту,— і затвердилоТипові освітні програми закладів загальної середньої освіти, замінивши Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

З нового навчального року — Типові освітні програми

Наказами від 24.04.2018 МОН затвердило Типові освітні програми:

Ці документи окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації у школах єдиного комплексу освітніх компонентів.

Також Типові освітні програми визначають:

 • загальний обсяг навчального навантаження
 • орієнтовну тривалість вивчення окремих навчальних предметів
 • можливі взаємозв’язки між навчальними предметами тапослідовність їх вивчення
 • очікувані результати навчання учнів
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу таінструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за тією читією Типовою освітньою програмою.

Усі Типові освітні програмирозробленіна виконанняЗакону про освітута відповідних Державних стандартів:

 • початкової загальної освіти (постанова КМУ від 20.04.2011 №462)
 • базової та повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 №1392)
 • базової та повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 №1392)
 • базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 14.01.2004 №24).

Усі Типові освітні програми

 • для 2–4-х класів
 • для 5–9-х класів
 • для 10–11-х класів (Стандарт 2004 року)
 • для 10–11-х класів (Стандарт 2011 року)

У навчальних планах— реалізація освітніх галузей

Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей.

УТипових освітніх програмах закладів ІіІІступенів,а також уТиповій освітній програмі закладів ІІІступеня за Держстандартом 2011рокуокреслено навчальні плани, визначено 7 освітніх галузей:

 • Мови і літератури
 • Математика
 • Природознавство
 • Суспільствознавство
 • Здоров’я і фізична культура
 • Технології Мистецтво.

УТиповій освітній програмі закладів ІІІступеня за Держстандартом 2004 року«Мистецтво» представлене освітньою галуззю «Естетична культура».

Логічна послідовність вивчення предметів розкрита у відповідних навчальних програмах.

Навчальне навантаження 2018/2019 навчального року

На основі Типових освітніх програми закладів І-ІІІ ступенів пропонуємо зведену таблицю загального обсягу навчального навантаження.

Таблиця навчального навантаження на навчальний рік

Детальний розподіл навчального навантаження міститься у навчальних планах ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлене відповідно довимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимогидо освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Абизапобігати перевантаженнюучнів, необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу— художніх, музичних, спортивних школах тощо. Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів можна враховувати результати їх навчання звідповідних предметів— музика, фізична культура тощо— у позашкільних закладах.

Форми організації освітнього процесу

При вивченні окремих предметів форми організації освітнього процесу можна уточнювати, дотримуючись вимог відповідних Держстандартів.

Зауважте!Форми і методи навчаннявчитель обирає самостійно.

Освітні програми з 2018/2019 навчального рокуОсвітня програма — це єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Вона містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання.

Навчальні плани на навчальний рік складали за Типовими навчальними планами, та оскільки з 2018/2019 н. р. застосовні Типові освітні програми, то й ЗЗСО працюватимуть за власними освітніми програмами.

5 фактів про освітню програму:

 • її схвалює педагогічна рада та затверджує директор закладу
 • освітні програми, сформовані на основі Типових освітніх програм, заклад освіти не має затверджувати у центральних органах забезпечення якості освіти
 • освітня програма за рішенням закладу може містити, окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, інші компоненти, зокремакорекційно-розвитковий складникдля осіб з особливими освітніми потребами
 • освітню програму закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, слід оприлюднити на сайті закладу
 • освітня програма є основою навчального плану, який складає та затверджує заклад освіти

Зауважте!З 2018/2019 навчального року в дію увійдуть освітні програми початкової і базової школи.

Джерело:pedrada.com.ua

Кiлькiсть переглядiв: 115

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.